You are currently viewing Ankieta sportowo-lekarska

Ankieta sportowo-lekarska

Od 1 marca zmieniły się zasady orzekania zdolności do uprawiania sportu amatorskiego. Przed zgłoszeniem się do lekarza proszę o wydrukowanie i wypełnienie ankiety sportowo-lekarskiej, która będzie stanowiła podstawę do wydania zaświadczenia.

Pobierz ankietę