You are currently viewing Rejestracja na godzinę

Rejestracja na godzinę

Stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w celu ograniczenia ilości chorych przebywających jednoczasowo w poradni wprowadzamy od 16 marca 2020 r. (poniedziałek) w POZ

rejestrację na godzinę.

Z uwagi na to, że każda wizyta lekarska ma różną długość wprowadzamy rejestrację 3 pacjentów na jedną godzinę (co 30 minut). Dzięki takiemu rozwiązaniu nigdy nie będzie takiej sytuacji, że lekarz będzie musiał czekać na pacjenta – chociażby w sytuacji, gdy pacjent zrezygnuje z wizyty nie powiadamiając rejestracji.

Teoretycznie – a mamy nadzieję, że docelowo i praktycznie – czas oczekiwania w poradni na wizytę będzie wynosił nie więcej niż kilkanaście minut.

Pacjenci oczekujący w poczekalni będą przyjmowani zgodnie z rejestracją na daną godzinę oraz wg kolejności przyjścia. Czyli jeśli pacjenci, którzy mają umówioną wizytę na godz. 8:30 zgłoszą się w kolejności Hanna, Roman, Zbigniew – to w takiej kolejności będą wchodzić do gabinetu. Niestety osoby, które będą zarejestrowane na późniejszą godzinę np. na 12:00 nie będą mogli wejść przed swoim czasem do gabinetu nawet jeśli będą oczekiwali w poczekalni od samego rana.

Osoby, które nie zgłoszą się w swoim zarezerwowanym czasie i ich kolejka przeminie będą musieli czekać do samego końca bez gwarancji przyjęcia przez lekarza.