You are currently viewing Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne „na telefon”

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne „na telefon”

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 poprzez ograniczanie osobistych kontaktów z pacjentami, informujemy, że możliwe jest wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (pieluchomajtki/cewniki) w ramach teleporady – telefonicznie (tel. nr 56 686 44 71)  lub mailowo.


W treści maila, który proszę wysłać na adres recepta@twojlekarz.info należy podać:

  • imię i nazwisko pacjenta,
  • datę urodzenia pacjenta,
  • numer kartoteki lub dwie ostatnie cyfry numeru PESEL pacjenta,
  • nazwę wyrobu medycznego
  • liczbę sztuk na miesiąc
  • miesiąc realizacji
  • na ile miesięcy ma być wyrób
  • ewentualnie kod uprawnień dodatkowych
  • nr telefonu, pod którym w razie wątpliwości możemy uszczegółowić zapotrzebowanie

Pacjent, po pozytywnej weryfikacji zlecenia, otrzyma od nas informację o wygenerowanym przez system numerze zlecenia (telefonicznie, email, SMS).

Realizacja zlecenia w sklepie medycznym lub aptece odbywa się po podaniu numeru zlecenia i numeru PESEL pacjenta, a w przypadku osób bez numeru PESEL daty urodzenia – bez wydruku papierowego. Pacjent podpisuje jedynie dokument potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego. Ponadto, w przypadku dostarczenia wyrobu medycznego za pośrednictwem firmy kurierskiej, dopuszczalne jest niepotwierdzenie odbioru przez pacjenta (potwierdzenia dostawy dokonuje osoba dostarczająca przesyłkę, a apteka lub sklep ortopedyczny zachowuje dokument potwierdzający dostawę).

Sklep medyczny, apteka musi posiadać umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie oraz dostęp do systemu e-ZWM.

Centrala NFZ wskazuje na możliwość rozliczenia zrealizowanych zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne po pozytywnej weryfikacji dokumentów rozliczeniowych przekazanych przez świadczeniodawcę z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433, 441 i 461).

Foto: pixabay.com