You are currently viewing Zaproszenie na szczepienia

Zaproszenie na szczepienia

Coraz sprawniej udaje nam się poruszać w nowej rzeczywistości. Widzimy, że z dużym zrozumieniem, ale i też zadowoleniem z Państwa strony przyjął się wprowadzony system rejestracji wizyt na konkretną godzinę.

Dzięki Państwa dyscyplinie w przestrzeganiu umawianych tych godzin możemy iść o krok dalej i zapraszamy do kontaktu z naszym pracownikiem pod numerem telefonu 690 984 716 690 984 716 (w godz. 09:00 – 11:00 oraz 14:00 – 16:00) rodziców/opiekunów dzieci urodzonych między 01.01 – 30.04.2015 oraz między 01.01 – 30.04.2011 roku roku w celu umówienia daty i godziny wizyty, podczas której będzie wykonane obowiązkowe szczepienie ochronne.

Przypominamy, że do odwołania nie wykonujemy żadnych badań bilansowych.