You are currently viewing Recepta na leki stosowane przewlekle bez konieczności wizyty w poradni

Recepta na leki stosowane przewlekle bez konieczności wizyty w poradni

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju wprowadzamy możliwość złożenia zapotrzebowania na leki stosowane przewlekle bez konieczności wizyty w poradni:

 • za pośrednictwem formularza internetowego.

Przejdź do formularza >>>

 

 • za pośrednictwem korespondencji mailowej.

W treści maila, który proszę wysłać na adres recepta@twojlekarz.info należy podać:

 • imię i nazwisko pacjenta,
 • datę urodzenia pacjenta,
 • numer kartoteki lub dwie ostatnie cyfry numeru PESEL pacjenta,
 • nazwę leku,
 • dawkę leku,
 • postać leku (maść/krem/czopki/tabletki/ampułki)
 • ilość opakowań.

 

Termin odbioru recept 7 dni (złożone we wtorek – odbiór we wtorek po godz. 15).

Jeżeli posiadasz IKP i nie potrzebujesz recepty papierowej to poinformuj nas o tym fakcie. Jedna recepta wydrukowana mniej to w konsekwencji kilka uratowanych drzew.

W uzasadnionych przypadkach lekarz może odmówić wypisania leków i zalecić pacjentowi wizytę osobiście.


Istnieje możliwość odbierania recept drogą elektroniczną. Szczegóły tutaj


Wszelkie prośby o leki, które nie są stosowane przewlekle i których stosowanie nie jest niezbędne w terapii pacjenta oraz takie, o których brak jest informacji w dokumentacji pacjenta nie będą uwzględniane!

 • Recepty nie zostaną wypisane, jeśli z dokumentacji medycznej pacjenta będzie wynikało, że pacjent powinien być zbadany przez lekarza.
 • W Rejestracji POZ pacjent otrzyma informację za ile dni będzie mógł odebrać wypisane recepty (planowo po dwóch-trzech dniach, w okresie wakacji czas może ulec wydłużeniu)
 • Składając kartkę z zapotrzebowaniem (listą leków) będzie można uzyskać leki na maksymalnie 6 miesięcy; potem konieczna będzie osobista wizyta u lekarza.
 • Kartki z zapotrzebowaniem (listą leków) należy wypełnić wyraźnie, najlepiej DRUKOWANYMI literami lub dołączyć (zszywaczem) wycięte kartoniki z opakowań leków.
 • Jeżeli w historii choroby brak będzie aktualnych zaświadczeń z poradni specjalistycznych (ważne 1 rok!) bądź wypisów ze szpitala, z których będzie wynikała konieczność stosowania danego leku to lekarz nie będzie mógł wystawić recepty na ten lek.
  Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy np. w poradni specjalistycznej bądź podczas pobytu w szpitalu pacjentowi zmieniono dotychczas stosowane leki lub ich dawki!
 • Gdy w imieniu pacjenta receptę ma odebrać inna osoba to w dokumentacji medycznej pacjenta musi znajdować się aktualne i podpisane przez pacjenta upoważnienie do odbioru recept dla tej osoby.
 • Recepty zostaną wydane jedynie osobie, dla której zostały one wypisane lub osobie upoważnionej przez pacjenta.
 • Nie wolno składać zapotrzebowania na leki dla pacjentów przebywających w szpitalach, sanatoriach, zakładach opiekuńczo-leczniczych.
 • Dotyczy to również zapotrzebowania na pieluchomajtki, opatrunki, cewniki i inne środki pomocnicze.

Osoba poświadczająca nieprawdę w tym zakresie może być obciążona finansowo kosztami refundacji za taką wystawioną receptę.