Rejestracja na godzinę

Stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w celu ograniczenia ilości chorych przebywających jednoczasowo w poradni wprowadzamy od 16 marca 2020 r. (poniedziałek) w POZ rejestrację na godzinę. Z uwagi na to, że każda wizyta lekarska ma różną długość wprowadzamy rejestrację 3 pacjentów na jedną godzinę (co 30 minut). Dzięki takiemu rozwiązaniu nigdy nie będzie … Czytaj dalej

E-recepta

Od końca 2019 roku podczas wizyty w gabinecie lekarskim zamiast tradycyjnej recepty nasi pacjenci otrzymują wydruk w formie papierowej z kodem kreskowym oraz pinem. Pacjenci, którzy założyli sobie Internetowe Konto Pacjenta (IKP) otrzymują e-receptę drogą elektroniczną – mailem lub sms-em. Dowiedz się więcej o IKP >>> Podczas wizyty w aptece pokazujemy farmaceucie wydruk lub telefon … Czytaj dalej

Ankieta sportowo-lekarska

Od 1 marca zmieniły się zasady orzekania zdolności do uprawiania sportu amatorskiego. Przed zgłoszeniem się do lekarza proszę o wydrukowanie i wypełnienie ankiety sportowo-lekarskiej, która będzie stanowiła podstawę do wydania zaświadczenia. Pobierz ankietę

Przygotowanie do badania RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego i jamy brzusznej

W dniu poprzedzającym badanie: – należy zachować dietę lekkostrawną, bez pokarmów wzdymających, bez napojów gazowanych, mlecznych (np. jogurtów, kefirów), – należy zażyć preparat przeczyszczający zakupiony w aptece bez recepty (np.Regulax tabl., Xenna tabl, Forlax saszetki do rozpuszczenia) oraz Espumisan; preparaty należy zażyć według ulotki dołączonej do opakowania. W dniu badania: – pacjent pozostaje bez posiłku, … Czytaj dalej

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna (kartoteka pacjenta) jest własnością zakładu opieki zdrowotnej. Każda placówka ma jednak obowiązek udostępnić dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta lub upoważnionym organom oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji. Dokumentacja medyczna jest udostępniana na pisemny wniosek pacjenta. Pobierz druk wniosku Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną: … Czytaj dalej

Zasady przechowywania i transportu szczepionek

Szczepionka jest lekiem pochodzenia biologicznego. Oznacza to, że wszystkie szczepionki są szczególnie wrażliwe na warunki przechowywania i transportu, głównie na zmiany temperatury. Od momentu wyprodukowania do momentu użycia szczepionka powinna być przechowywana w warunkach tzw. „zimnego łańcucha”, co oznacza temperaturę między +2 a +8 stopni. Dla większości szczepionek równie niekorzystne jest zamrożenie jak przegrzanie. Szczególnie … Czytaj dalej

Ochrona danych osobowych

W związku wejściem w życie z dnie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych powszechnie określane jako RODO), w … Czytaj dalej