W gabinecie zabiegowym zlecone zadania wykonują :

  • pielęgniarki, które posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
  • pielęgniarki, które ukończyły kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
  • pielęgniarki, które posiadają tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa
  • położne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
  • położne, które ukończyły kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

Godziny pracy

poniedziałek – piątek 07.30 – 18.00

Rejestracja

Nie obowiązuje rejestracja na godzinę

tel. 56 686 44 71 w. 3

(poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00)

Świadczenia udzielane w gabinecie zabiegowym

  • wykonywanie iniekcji: dożylnych, domięśniowych, podskórnych i śródskórnych
  • wykonywanie i zmiana opatrunków
  • pomiar ciśnienia tętniczego, tętna, temperatury
  • wykonywanie badań EKG