Internetowe Konto Pacjenta

Podstawowe informacje o Internetowym Koncie Pacjenta

Czym jest Internetowe Konto Pacjenta?

Internetowe Konto Pacjenta to rewolucyjne narzędzie w systemie ochrony zdrowia, ma ułatwić pacjentom wygodne korzystanie z usług cyfrowych i uporządkować rozproszone dotąd informacje medyczne o naszym stanie zdrowia w jednym miejscu.

Internetowe Konto Pacjenta udostępnia Ci informacje o Twoim przeszłym, aktualnym lub planowanym leczeniu i pozwala załatwić szereg spraw bez konieczności wizyty w przychodni lub poradni.

 

Jakie informacje znajdę na IKP?

Znajdziesz tu informacje o:

  • receptach wystawionych, zrealizowanych, a także o tych, które zostały zrealizowane częściowo
  • dawkowaniu leku, który przepisał Ci lekarz
  • historii Twoich wizyt w przychodni/u lekarza,
  • pomocy, jakiej Ci udzielono, a także, ile NFZ zapłacił za świadczenia
  • wystawionych skierowaniach na badania lub do sanatorium i stanie ich realizacji
  • e-zwolnieniach i zaświadczeniach lekarskich wystawionych w związku z chorobą i macierzyństwem
  • historii leczenia osoby bliskiej, która Cię do tego upoważniła — a także Twojego dziecka do 18 roku życia
  • o tym, kto i kiedy Cię zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego, o wysokości opłaconych składek czy dacie zarejestrowania ostatniej składki.

 

Co mogę załatwić przez IKP?

Dzięki IKP możesz:

  • poprosić lekarza, pielęgniarkę lub położną o e-receptę — zarówno po wizycie, jak i po konsultacji przez telefon — bez konieczności wizyty (jeśli w przewlekłej chorobie potrzebujesz dalszego leczenia)
  • otrzymywać e-mailem lub SMS-em powiadomienia o przepisanych e-receptach i e-skierowaniach — by móc realizować e-recepty i e-skierowania z telefonem w ręku
  • sprawdzić i pobrać otrzymane e-recepty e-skierowania
  • upoważnić bliską osobę do dostępu do Twoich danych, załatwiania spraw w Twoim imieniu (np. do odbioru e-recepty)
  • dowiedzieć się, gdzie możesz się leczyć
  • wyrazić zgodę na określone świadczenia zdrowotne, np. inwazyjne zabiegi chirurgiczne
  • wybrać lub zmienić lekarza, pielęgniarkę i/lub położną podstawowej opieki zdrowotnej
  • udostępnić placówce medycznej lub pracownikowi medycznemu swoje e-recepty i e-skierowania, a aptece lub punktowi aptecznemu e-recepty i informacje o lekach wykupionych na receptę.

 

Skąd pochodzą informacje, które widzę na IKP?

Internetowe Konto Pacjenta udostępnia dane z:

  • Systemu Informacji Medycznej (SIM P1) — stąd czerpiemy dane e-recept i e-skierowań, które zmieniają system ochrony zdrowia z papierowego na cyfrowy i otwierają nowe możliwości korzystania z elektronicznych dokumentów medycznych
  • Zintegrowanego Informatora Pacjenta — to system Narodowego Funduszu Zdrowia, który od 2008 roku gromadzi informacje o udzielonych świadczeniach oraz kwotach, które zostały przekazane na finansowanie Twojego leczenia
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych — który z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych przekazuje informacje o relacjach Opiekun-Podopieczny, co pozwala nadać uprawnienia do konta dziecka temu z rodziców, który zgłosił je do ubezpieczenia.

 

Kto może korzystać z IKP?

Osoby pełnoletnie i małoletnie od 16 roku życia, mogące potwierdzić swoją tożsamość w internecie (np. przez profil zaufany).

 

Jak mam się zalogować na IKP?

Możesz wybrać jeden z kilku sposobów logowania się:

  • profil zaufany — bezpłatny, elektroniczny podpis
  • e-dowód — to dowód osobisty z warstwą elektroniczną
  • za pomocą konta bankowego PKO Bank Polski lub Inteligo

 

Czy logowanie się na IKP jest bezpieczne? Boję się o to, że ktoś może uzyskać dostęp do moich danych

Serwis pacjent.gov.pl jest szyfrowany, zabezpieczony, podobnie jak zabezpieczają dostęp banki, i znajduje się w bezpiecznej domenie rządowej. Dla bezpieczeństwa Twoich danych zwracaj uwagę na to, czy logujesz się na stronie o właściwym adresie, czy adres strony w przeglądarce poprzedza symbol kłódki i litery „https”.

Jeśli po zalogowaniu się na IKP przez czas jakiś nie będziesz korzystać z konta, podobnie jak to się dzieje w przypadku bankowości internetowej, system przerwie sesję i odeśle Cię na główną stronę portalu pacjent.gov.pl.

 

Czy moje dziecko ma swoje IKP i może się na nie logować? Czy mogę wejść na jego konto?

Dzieci też mają Internetowe Konto Pacjenta, ale dostęp do niego ma rodzic, który zgłosił dziecko do ubezpieczenia w ZUS.

Kiedy rodzic loguje się na swoje Internetowe Konto Pacjenta, w zakładce dzieci (widocznej po kliknięciu na głównej stronie IKP w prawą, górną zakładkę pt. „Uprawnienia”) pojawia się profil dziecka.

Dziecko ma IKP, jeśli ma numer PESEL.

Jeśli masz dzieci ubezpieczone przez Ciebie lub Twojego pracodawcę, a nie widzisz zakładki „Dzieci”, w pierwszej kolejności sprawdź w ZUS poprawność przekazywanych danych (np. zaloguj się w serwisie ZUS przez profil zaufany i sprawdź w zakładce „Ubezpieczony” „Dane o ubezpieczeniu zdrowotnym” lub zadzwoń na infolinię pod numer 22 560 16 00).

Począwszy od 16. roku życia nastolatek może się logować na swoje IKP, czytać swoje dane, ale nie ma pełnych uprawnień, np. nie może wyrażać zgody na operacje i zabiegi, nie może upoważniać innych osób do odczytywania jego danych. To nadal może robić tylko rodzic.

Kiedy nastolatek kończy 18 lat, automatycznie jego IKP staje się kontem osoby dorosłej, a rodzic traci uprawnienia.

 

Czy oboje rodzice mogą mieć dostęp do konta dziecka?

Do IKP dziecka ma dostęp ten z rodziców, który sam lub za pośrednictwem pracodawcy zgłosił dziecko do ubezpieczenia społecznego.

 

Co to znaczy, że mogę nadać uprawnienia pracownikowi medycznemu?

Na Internetowym Koncie Pacjenta możesz udostępnić dowolnemu lekarzowi/pielęgniarce/położnej, a nawet całej placówce medycznej Twoją elektroniczną dokumentację medyczną (e-recepty, e-skierowania).

Możesz również dać dostęp farmaceucie do zgromadzonych recept (także papierowych, zrealizowanych od stycznia 2019).

Upoważnienia możesz udzielić na określony czas i zakres danych. Oczywiście wszystko to pod warunkiem, że w gabinecie lekarskim/dentystycznym czy w przychodni jest zainstalowany odpowiedni system.

 

Na czym polega udostępnianie bliskiej osobie danych z IKP?

Możesz upoważnić osobę bliską do określonych czynności w Twoim imieniu:

  • sprawdzania danych zgromadzonych na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta
  • do odbierania e-recept i e-skierowań.

Osoba taka będzie Twoim pełnomocnikiem.

W określonym przez Ciebie czasie i zakresie danych (dostęp do recept, skierowań i/lub danych z systemu ZIP) pełnomocnik może przeglądać Twoją elektroniczną dokumentację medyczną.

Jedynym warunkiem jest to, że bliska Ci osoba również posiada IKP.

 

Chcę mieć dostęp do konta bliskiej osoby

Możesz przeglądać dane medyczne zgromadzone na Internetowym Koncie Pacjenta bliskiej osoby, zgodnie z tym, do jakich danych osoba ta dała Ci uprawnienia.

 

To co robimy? Rozwialiśmy Twoje wątpliwości?