NZOZ „Twój Lekarz”

ul. Łunawska 1

86-200 Chełmno

NIP: 875 108 50 47; REGON: 871197175

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

tel. 56 686 44 71 w.1

Poradnia Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (okulista, laryngolog)

tel. 56 686 44 71 w.2

Gabinet Zabiegowy

tel. 56 686 44 71 w.3

Teleporada

tel. 56 686 44 71 w.1

Poradnia Dzieci Zdrowych

tel. 690 984 716

punkt-szczepien@twojlekarz.info

od środy do piątku w godz. 08:00-11:00

Poradnia Pielęgniarki POZ (profilaktyka)

tel. 690 364 514

profilaktyka@twojlekarz.info

Poradnia Położnej POZ

polozna@twojlekarz.info

Zamawianie recept na leki stosowane przewlekle 

recepta@twojlekarz.info

lub przez dedykowany formularz >>>

Kierownik Poradni

Jarosław Rożnowski

tel. 56 686 44 71

e-mail: j.roznowski@twojlekarz.info

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

e-mail: iod@twojlekarz.info

Kody resortowe komórek organizacyjnych poradni „Twój Lekarz”

Nr księgi rejestrowej 000000002517

  • Poradnia Lekarza POZ [kod VII – 013] [Kod VIII – 0010]
  • Poradnia Pielęgniarki POZ [kod VII – 015] [Kod VIII – 0032]
  • Poradnia Położnej POZ [kod VII – 016] [Kod VIII – 0034]
  • Poradnia Laryngologiczna [kod VII – 005] [Kod VIII – 1610]
  • Poradnia Okulistyczna [kod VII – 003] [Kod VIII – 1600]

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą RPWDL