Kontakt

NZOZ „Twój Lekarz”
ul. Łunawska 1
86-200 Chełmno

NIP: 875 108 50 47


PORADNIA Podstawowa Opieka Zdrowotna tel. 56 686 44 71 w. 1

PORADNIA Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (okulista, laryngolog) tel. 56 686 44  71 w.2

GABINET ZABIEGOWY tel. 56 686 44  71 w.3

TELEPORADA (INTERNISTYCZNA I PEDIATRYCZNA) tel. 56 686 44  71

PORADNIA DZIECI ZDROWYCH tel. 690 984 716 od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-11:00 oraz 14:00-16:00

Jak uzyskać receptę na leki stosowane przewlekle bez konieczności wizyty w przychodni >>>

Jak uzyskać zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (pieluchomajtki, cewniki) bez konieczności wizyty w przychodni >>>


Kierownik Przychodni
Jarosław Rożnowski
tel. 56 686 44 71
fax 56 686 30 11
e-mail: j.roznowski@twojlekarz.info

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
e-mail: iod@twojlekarz.info


Kody resortowe komórek organizacyjnych poradni „Twój Lekarz”

Nr księgi rejestrowej 000000002517

  • Poradnia Lekarza POZ [kod VII – 013] [Kod VIII – 0010]
  • Poradnia Pielęgniarki POZ [kod VII – 015] [Kod VIII – 0032]
  • Poradnia Położnej POZ [kod VII – 016] [Kod VIII – 0034]
  • Poradnia Laryngologiczna [kod VII – 005] [Kod VIII – 1610]
  • Poradnia Okulistyczna [kod VII – 003] [Kod VIII – 1600]

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą RPWDL