Laboratorium wykonuje badania na zlecenie lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ zatrudnionych w NZOZ „Twój Lekarz”.
 
Ponadto nasi pacjenci mogą wykonywać na potrzeby własne badania prywatnie.

Godziny pracy

Laboratorium

poniedziałek – piątek 7.30 – 10.00

Rejestracja

Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja

tel. 56 686 44 71 w. 3

Wykaz badań diagnostyki laboratoryjnej zlecanych w ramach świadczeń lekarza / pielęgniarki / położnej POZ

1. Badania hematologiczne:

  • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi
  • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
  • retikulocyty
  • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).

2. Badania biochemiczne i immunochemiczne:

  • sód
  • potas
  • wapń zjonizowany
  • żelazo
  • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC)
  • stężenie transferyny
  • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbAlc)
  • mocznik
  • kreatynina
  • glukoza
  • test obciążenia glukozą
  • białko całkowite
  • proteinogram
  • albumina
  • białko C-reaktywne (CRP)
  • kwas moczowy
  • cholesterol całkowity
  • cholesterol-HDL
  • cholesterol-LDL
  • triglicerydy (TG)
  • bilirubina całkowita
  • bilirubina bezpośrednia
  • fosfataza alkaliczna
  • aminotransferaza asparaginianowa (Aspat)
  • aminotransferaza alaninowa (Alat)
  • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)
  • amylaza
  • kinaza kreatynowa (CK)
  • fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
  • czynnik reumatoidalny (RF)
  • miano antystreptolizyn O (ASO)
  • hormon tyreotropowy (TSH)
  • antygen HBs-AgHBs
  • VDRL
  • FT3
  • FT4
  • PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity

3. Badania moczu:

  • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu
  • ilościowe oznaczanie białka
  • ilościowe oznaczanie glukozy
  • ilościowe oznaczanie wapnia
  • ilościowe oznaczanie amylazy

4. Badania kału:

  • badanie ogólne
  • pasożyty
  • krew utajona – metodą immunochemiczną

5. Badania układu krzepnięcia:

  • wskaźnik protrombinowy (INR)
  • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
  • fibrynogen

6. Badania mikrobiologiczne:

  • posiew moczu z antybiogramem
  • posiew wymazu z gardła z antybiogramem
  • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella
  • test antygenowy SARS-CoV-2 uzyskiwany za pomocą Systemu Dystrybucji Szczepionek (SDS)

Uwaga! Nie przepisujemy wyników badań zleconych przez lekarzy z innych zakładów leczniczych.

NZOZ „Twój Lekarz” w ramach diagnostyki laboratoryjnej współpracuje z: