W gabinecie dzieci zdrowych porad udzielają:

  • lekarze pediatrzy
  • pielęgniarki, które posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
  • pielęgniarki, które ukończyły kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
  • pielęgniarki, które posiadają tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa

Godziny pracy

Porady ambulatoryjne

środa – piątek 11.00 – 14.00

Rejestracja

Osobiście, telefonicznie lub przez osobę trzecią

tel. 56 686 44 71 w. 1

(poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00)

lub

bezpośrednio tel. 690 984 716

(środa – piątek w godz. 8.00 – 11.00)

Świadczenia udzielane w poradni dzieci zdrowych obejmują

  • porady patronażowe
  • badania bilansowe:
   • 1-4 tydzień życia
   • 2-6 miesiąc życia
   • 9 miesiąc życia
   • 12 miesiąc życia
   • 2 lata
   • 4 lata
   • 5 lat (u dziecka 5-letniego nieodbywającego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego)
   • roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (W przypadku niewykonania badania w terminie testy przesiewowe wykonuje się w klasie I szkoły podstawowej; w przypadku braku promocji do następnej klasy nie wykonuje się powtórnie testów przesiewowych)
   • klasa III szkoły podstawowej (w przypadku braku promocji do następnej klasy nie wykonuje się powtórnie testów przesiewowych)
   • klasa I gimnazjum (w przypadku braku promocji do następnej klasy nie wykonuje się powtórnie testów przesiewowych) Profilaktyczne badanie lekarskie (bilans zdrowia) obejmuje:
   • klasa I szkoły ponadgimnazjalnej (w przypadku braku promocji do następnej klasy nie wykonuje się powtórnie testów przesiewowych)
   • ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej do ukończenia 19 roku życia
  • szczepienia ochronne (obowiązkowe i zalecane)