W gabinecie lekarza POZ porad udzielają:

  • lekarze rodzinni,
  • lekarze interniści,
  • lekarze pediatrzy.

Godziny pracy

Porady ambulatoryjne

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

(ostatnia rejestracja godz. 17.30)

Wizyty domowe

poniedziałek – piątek

(zgłaszanie w danym dniu do godz. 10.00)

Rejestracja

Osobiście, telefonicznie lub przez osobę trzecią

tel. 56 686 44 71 w. 1

Świadczenia lekarza POZ obejmują

  • poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą
  • poradę lekarską udzielaną na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (teleporada)
  • poradę lekarską udzielaną w domu świadczeniobiorcy (w przypadkach uzasadnionych medycznie)
  • świadczenia w ramach programów profilaktycznych
  • świadczenia diagnostyki laboratoryjnej
  • świadczenia diagnostyki obrazowej i nieobrazowej
  • szczepienia ochronne