W poradni pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) wizyty realizują:

  • pielęgniarki, które posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
  • pielęgniarki, które ukończyły kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
  • pielęgniarki, które posiadają tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa

Godziny pracy

Porady ambulatoryjne

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

(ostatnia rejestracja godz. 17.30)

Wizyty domowe

poniedziałek – piątek

(zgłaszanie z jednodniowym wyprzedzeniem)

Rejestracja

Osobiście, telefonicznie lub przez osobę trzecią

tel. 56 686 44 71 w. 1

Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują

Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną nad pacjentem w zakresie:

  • promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
  • świadczeń pielęgnacyjnych;
  • świadczeń diagnostycznych;
  • świadczeń leczniczych;
  • świadczeń rehabilitacyjnych

Zadania pielęgniarki POZ obejmują:

  • realizowane w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcy
  • wizyty realizowane na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (teleporada)
  • wizyty realizowane w domu świadczeniobiorcy (w przypadkach uzasadnionych medycznie)
  • wizyty patronażową
  • testy przesiewowe
  • świadczenia profilaktyczne

 

 •