W poradni położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) wizyty realizują:

  • położne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
  • położne, które ukończyły kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

Godziny pracy

Porady ambulatoryjne

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

(ostatnia rejestracja godz. 17.30)

Wizyty domowe

poniedziałek – piątek

Rejestracja

Osobiście, telefonicznie lub przez osobę trzecią

tel. 56 686 44 71 w. 1

Świadczenia położnej POZ obejmują

  • wizyty realizowane w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą
  • wizyty realizowane na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (teleporada)
  • wizyty realizowaną w domu świadczeniobiorcy (w przypadkach uzasadnionych medycznie)
  • wizyty patronażowe
  • wizyty profilaktyczne

Świadczenia położnej POZ przysługują bez względu na ubezpieczenie w NFZ każdej kobiecie w zakresie opieki w ciąży i połogu oraz opieki nad noworodkiem i niemowlęciem w pierwszych 6-tygodniach życia. Podczas wizyt domowych pacjentka otrzymuje bezpłatną pomoc w rozwiązywaniu problemów laktacyjnych, w zakresie kąpieli dziecka jak też właściwej pielęgnacji pępka noworodka.

Położna uczy pacjentki prawidłowej samokontroli piersi, przypomina o wizycie u ginekologa, wskazuje możliwość uzyskania bezpłatnej cytologii czy skorzystania z innych badań, w szczególności z zakresu profilaktyki nowotworów sutka czy narządów kobiecych.