• W celu zapewnienia wszystkim osobom przebywającym w Poradni bezpieczeństwa epidemicznego prosimy o bezwzględne przestrzeganie godzin rejestracji, czyli nie przechodzić przed czasem, ani się nie spóźniać.
  • W poradni obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczki ochronnej zakrywającej nos i usta.