Zlecenie na wyroby medyczne

informujemy, że możliwe jest wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (pieluchomajtki/cewniki) na podstawie przesłanego do nas maila na adres recepta@twojlekarz.info

W treści maila, należy podać:

imię i nazwisko pacjenta,
datę urodzenia pacjenta,
numer kartoteki lub dwie ostatnie cyfry numeru PESEL pacjenta,
nazwę wyrobu medycznego
liczbę sztuk na miesiąc
miesiąc realizacji
na ile miesięcy ma być wyrób
ewentualnie kod uprawnień dodatkowych
nr telefonu, pod którym w razie wątpliwości możemy uszczegółowić zapotrzebowanie

Pacjent, po pozytywnej weryfikacji zlecenia, otrzyma od nas informację o wygenerowanym przez system numerze zlecenia (telefonicznie, email, SMS).