You are currently viewing Wyniki laboratoryjne przez internet

Wyniki laboratoryjne przez internet

Jeśli chcesz mieć dostęp przez Internet do swoich badań laboratoryjnych zgłoś to w gabinecie zabiegowym przy pobraniu. Otrzymasz od pielęgniarki numer zlecenia. Wpiszesz go na stronie internetowej wyniki.vitalabo.com.pl. Na tej stronie wybierzesz Pojedyncze zlecenie. Podasz otrzymany od pielęgniarki Numer zlecenia oraz wpiszesz Swój numer PESEL.

Gotowe!